Førstegangsbehandling av EU-budsjettet for 2013 i Rådet

Rapport fra finansråd Tor Lande, EU-delegasjonen

På møtet i Rådet for finans- og økonomiministre i EU (ECOFIN) 15. mai presenterte Europakommisjonen sitt forslag til budsjett for 2013. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Rammen for budsjettforslaget er 150,9 milliarder euro i tilsagnsbevilgninger. Dette er en økning i rammen på to prosent i forhold til 2012-budsjettet. Rammen utgjør 1,13 prosent av EUs bruttonasjonalinntekt og er under taket fastsatt i det gjeldende langtidsbudsjettet 2006-2013. Rammen for betalingsbevilgninger foreslås satt til 137,9 milliarder euro, som utgjør 1,03 prosent av bruttonasjonalinntekt. Dette er en økning i rammen på seks prosent i forhold til 2012.

Stor uenighet
Det er verdt å merke seg at dette er siste budsjett i den nåværende langtidsbudsjettperioden 2006-2013. Samtidig med behandlingen av 2013-budsjettet foregår behandlingen av rammene i det nye langtidsbudsjettet 2014- 2020, hvor det så lang er stor uenighet både mellom institusjonene i EU og mellom medlemslandene, og hvor det tidligst forventes konklusjoner i slutten av det kypriotiske formannskapet høsten 2012.

Denne gangen presenterte Europakommisjonen sitt forslag. Rådet tok Europakommisjonens presentasjon til etterretning og hadde en første gjennomgang av synspunkter. Rådets pressemelding kan leses i sin helhet her. Rådet forventes å behandle budsjettet endelig 26. juli 2012 i Ecofin-møtet for budsjett.

Europaparlamentet forventes å behandle 2013-budsjettet i oktober 2012, og så gjenstår å se om man i år i motsetning til de to tidligere år oppnår enighet eller om det også i år må gjennomføres forliksforhandlinger.

Hvis det ikke oppnås enighet så videreføres rammen fra 2012 inntil enighet oppnås.

Til toppen