Fortsatt ingen enighet om makrell, sild og kolmule

Forhandlingene om kyststatsavtaler for makrell, norsk vårgytende sild og kolmule er avsluttet for denne gang, uten at partene har kommet frem til enighet. Forhandlingene vil fortsette, men det er foreløpig ikke bestemt når og hvor.

Forhandlingene om kyststatsavtaler for makrell, norsk vårgytende sild og kolmule er avsluttet for denne gang, uten at partene har kommet frem til enighet. Forhandlingene vil fortsette, men det er foreløpig ikke bestemt når og hvor.
 
Det er tidligere avtalt at Norge og EU skal møtes tirsdag 11. februar for forhandlinger om en bilateral fiskeriavtale for 2014. Også denne avtalen skulle etter planen ha vært inngått før årsskiftet, men har blitt utsatt av EU i flere omganger.

Til toppen