Fremhever kunnskapsbehov i nordområdene

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

11. oktober arrangerer EU-delegasjonen og EUs felles forskningssenter (JRC) en heldagskonferanse i Brussel om kunnskaps- og forskningsbehov i Arktis og nordområdene.

Arktis og nordområdene har strategisk, økonomisk og miljømessig interesse for både EU og Norge. Målet med konferansen «Mapping Scientific Needs in the Arctic and Northern Areas» er å fremheve kunnskaps- og forskningsbehov for å takle utfordringene og mulighetene i nordområdene.

Kunnskap står sentralt både i norsk nordområdepolitikk og i EUs Arktis-meddelelse som ble presentert av Europakommisjonen og EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikken, Catherine Ashton, i sommer.

Klima, ressurser og fornybar
Konferansen 11. oktober vil sette søkelyset på potensialet for økt forskningssamarbeid med fokus på tre utvalgte prioriteringsområder relevant for Arktis: klimaendringer og klimatilpasning (sesjon 1), bærekraftig forvaltning av olje- og gassressurser (sesjon 2) og fornybar energiteknologi (sesjon 3).

Innledere og moderatorer inkluderer blant andre generaldirektør i Europakommisjonens generaldirektorat for klima, Jos Delbeke - som selv nylig besøkte Svalbard og direktør Richard Tibbels i EUs utenrikstjeneste som har ansvar for Arktis. Også divisjonsdirektør i divisjon for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet Fridtjof Fossum Unander, Morten Karlsen, professor og ansvarlig for arktisk teknologi i Statoil, Jan-Fredrik Stadaas, teknologiansvarlig for offshore vind i Statoil, prosjektdirektør Gunnar Sand i SINTEF og forskningsdirektør i Polarinstituttet, Nalan Koc, er blant innlederne på programmet.

Påmelding
Konferansen vil foregå i Norway House i Brussel 11. oktober. For nærmere om program og påmelding, se informasjon her. Følg også med på våre Facebook-sider frem mot konferansen for oppdatert informasjon.

Til toppen