Fremmer kunnskap om europeisk samarbeid

Av Frøy Katrine Myrhol, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Jean Monnet-tiltakene skal øke kunnskapen om europeisk samarbeid i samfunnet. Norske organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner kan søke om midler.

De fleste ledende utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr europastudier, deltar i Jean Monnet-aktiviteter. Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU
De fleste ledende utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr europastudier, deltar i Jean Monnet-aktiviteter. Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU

Jean Monnet er et EU-program som har som formål å fremme fremragende forskning og utdanning knyttet til europeisk samarbeid. I tillegg vil tiltakene bidra til dialog, politikkutvikling og folkeopplysning.

Aktivitetene man kan søke om er innen utdanning og forskning, blant annet egne undervisningsprogrammer- og stillinger, og informasjonsvirksomhet.

De fleste ledende utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr europastudier, deltar i Jean Monnet-aktiviteter. Men for tiden er det faktisk ingen norske aktører som deltar direkte. Avdelingsdirektør på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Vidar Pedersen, skulle gjerne sett at flere benytter seg av mulighetene.

– Siden det er rettet mot verdensledende fagmiljøer gir deltakelse i Jean Monnet-aktiviteter et kvalitetsstempel på institusjonene som deltar, i tillegg til at de får finansiell støtte. Det er en mulighet til å løfte fagmiljøer som har Europa i sin fagretning. Særlig relevant er det for norske høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr europastudier, men også for de som har studier innen jus, økonomi, historie og statsvitenskap, sier Pedersen.

Prosjektmidler til organisasjoner

I tillegg til å styrke fagmiljøer ved norske institusjoner, tilbyr Jean Monnet også muligheter for norske organisasjoner når det gjelder støtte til informasjonsaktiviteter og debatt.

Gjennom prosjekter kan organisasjoner utvikle nye vinklinger og metoder for å gjøre kunnskap om europeisk samarbeid mer tilgjengelig.

– Hensikten med prosjektene er å øke kunnskap om Europa innen ulike fagmiljøer og i samfunnet, fremme diskusjon og kunnskap om europeisk samarbeid, EU og politiske prosesser, sier Pedersen.

Jean Monnet-aktivitetene er åpne for alle land i verden, og gir muligheter for globalt samarbeid utenfor Europa.   

Norge deltar i Jean Monnet gjennom Erasmus+-programmet, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Gjennom EØS-avtalen er Norge programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Tiltakene er sentraliserte, som betyr at det skal søkes direkte til Europakommisjonen. SIU kan bidra med råd og hjelp. For mer informasjon, se SIUs nettsider.

Fristen for å søke er 26. mars.

Mer informasjon

Les mer om Norges utdanningssamarbeid med EU.

Til toppen