Presseinvitasjon:

Frokostmøte om minoritetskvinner og likestilling i statsministerboligen

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars inviterer statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til frokostmøte.

Regjeringen ønsker å benytte den internasjonale kvinnedagen til å synliggjøre minoritetskvinners bidrag til det norske samfunnet. Stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn markerer seg i det offentlige ordskiftet. Samtidig møter minoritetskvinner utfordringer når det gjelder negativ sosial kontroll, krysspress mellom minoritetsmiljø og majoritetssamfunn og diskriminering. Noen innvandrerkvinner har lav yrkesdeltakelse. Vi ønsker å få innspill til hvordan vi på best mulig måte kan oppnå likestilling i det norske samfunnet. 

Alle deltakerne inviteres til å dele sine synspunkter. Blant deltakerne er Nancy Herz, Sofia Srour, Shabana Rehman Gaarder, Amal Aden, Umar Ashraf og Mahmoud Farahmand. 

Sted: Statsministerboligen, Inkognitogaten 18, Oslo.
Dato: 8. mars
Tidspunkt: Adgang fra kl. 07:40. Arrangementet varer fra kl. 08:00 – 09:00. 

Presse er velkommen til å være tilstede fra kl. 07.40 - 08.00, og kl. 09.00 - 09.15. Husk ID-kort. Presse bes melde sin interesse i forkant til ejo@bld.dep.no. 

Pressekontakter:

Til toppen