Fylkesnytt fra Nordland 1/2020

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om økte søkertall til naturbruksutdanningen i Nordland etter Introduksjonskurs i fjøsstell.

Økte søkertall til naturbruksutdanningen i Nordland etter Introduksjonskurs i fjøsstell

Nordland Bondelag er i avslutningsfasen av rekrutterings- og omdømmeprosjektet «Landbruket – Nordlands grønne hjerte». Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og småbrukarlag. 

Et av de største tiltakene i prosjektet har vært å tilby ungdomsskoleelever Introduksjonskurs i fjøsstell. Elevene har fått innføring i å jobbe i fjøs med tema knyttet til fôring og stell av dyr, melking, HMS, traktor og maskin. Rådgivere fra Tine, Nortura, Felleskjøpet og NLR HMS har bidratt i den teoretiske undervisningen. Gårdbrukere har vært praksisverter med ansvar for praksisperioden.

Hoppejenter - Introkurs Hemnesberget.
Hoppejenter - Introkurs Hemnesberget. Foto: Tove Berre, prosjektleder for Nordland Bondelag

Totalt har 118 deltakere gjennomført Introduksjonskurs i fjøsstell. Evalueringen viser at alle deltakerne synes kurset har vært nyttig. Praksisvertene får topp score (3,9 av 4,0) i evalueringen. Dette betyr at gårdbrukerne i Nordland har gjort en strålende jobb som praksisverter for ungdommene og vært flotte ambassadører for næringa. Som et resultat av prosjektet opplever Nordland en større økning i søkertall til naturbruksutdanningen enn i landet for øvrig.

For å lese mer om de øvrige tiltakene i prosjektet se nyhetssaken på nettsiden hos Fylkesmannen i Nordland.

Andel søkere til naturbruksutdanningen 2012-2016

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, fmnoiro@fylkesmannen.no, tlf. 755 47 846.

Arbeidet i kriseberedskapsutvalget for reindrift

Denne vinteren har ført til beitekrise for rein, også i deler av Nordland. Beitekrise betyr at en stor del av beitearealet ikke er tilgjengelig. Det er stor risiko for omfattende tap av rein. Kriseberedskapsutvalget har fastslått at det er beitekrise i fire reinbeitedistrikt i Nordland.

Utvalget har vært på befaring for å vurdere forholdene. Det er mye snø og flere lag med is. Meteorologiske data viser perioder med regn i kombinasjon med frost fra januar og ut i februar. Islagene under snøen har oppstått i denne perioden. Det er djup snø, unntatt på islagte rabber der snøen har blåst bort. Kombinasjonen av store mengder snø og flere islag har gjort at reinen ikke finner naturlig beite. Reinen må fôres for å overleve.

Kriseberedskapsutvalget på befaring ved Lappfjellet i Ildgruben reinbeitedistrikt.
Kriseberedskapsutvalget på befaring ved Lappfjellet i Ildgruben reinbeitedistrikt. Fra venstre Anne Utsi (FMNO), Ing-Lill Pavall (FMNO), Per Thomas Kuhmunen (næringsrepresentant) og Siv Svendsen (Mattilsynet). Stig Lifjell (næringsrepresentant) er skjult i bakgrunnen. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen har innvilget ekstraordinære midler til kjøp av fôr. Reinbeitedistriktene har også brukt sine egne krisemidler.

Kriseberedskapsutvalget ledes av Fylkesmannen og har representanter fra Mattilsynet og reindrifta.

Kontaktperson:
Ing-Lill Pavall, fmnoipa@fylkesmannen.no, tlf. 755 31 646

Nordland var vertskap for Inn på tunet Nettverkssamling

Hvert år møtes alle som jobber med Inn på tunet i de ulike embetene i Norge til en felles samling med Landbruks- og matdepartementet, Matmerk og Innovasjon Norge. Dette året var Fylkesmannen i Nordland vertskap for samlingen, der også Landbruksdirektoratet deltok. På programmet stod blant annet bedriftsbesøk til Ersvika Samiske Siida, som er et Ut på vidda-tilbud og besøk til Inn på tunet-tilbyder Bjørn Bruvold i Meløy kommune.

Barn fra Rei på barnehage på besøk hos Feskarbonden.
Barn fra Rei på barnehage på besøk hos Feskarbonden. Foto: Ingrid Helen Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland.

I Ersvika fikk vi en smakebit på det tilbudet som gis til barn og unge i Bodø kommune. Inne i gammen fortalte reineier Annfinn Pavall om samisk levesett, før det ble servert Bidos, bålkaffe med kaffeost og Gahkku. I Meløy ble vi møtt på gårdstunet av Feskarbonden og om tilbudet som er bygd opp rundt stallen og hestene, grønnsaksproduksjonen og fiskebåten. Vi fikk også treffe de andre Inn på tunet-tilbyderne i kommunen, samt representanter fra kjøperne av tjenestene. I Bestemorstua fikk vi servert egenproduserte spesialiteter slik som røkt laks, nystekte fiskekaker og gårdens egen gulrotmarmelade.

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, fmnoiro@fylkesmannen.no, tlf. 755 47 846.