Fylkesnytt fra Nordland 3/2017

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om hvordan man kan forbedre resultatene i melkeproduksjonen.

Hvordan forbedre resultatene i melkeproduksjonen?

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført en meget vellykket studietur til Dønna og Herøy, der tema var gode produksjonsresultater. I løpet av to dager i september besøkte 12 nordlandsgårdbrukere 8 flinke kolleger som er svært dyktige på melkeproduksjon, jordkultur og dyrehelseresultater. På turen fikk vi godt innblikk i produksjonen på hver enkelt gård, og dessuten høre om hva som var viktig for den enkelte gårdbruker for å oppnå gode resultater. 

Studietur til Dønna og Herøy.
Studietur til Dønna og Herøy. Foto: Fylkesmannen i Nordland

I tillegg til å besøke flotte representanter innenfor melkeproduksjonen, kunne vi glede oss over en matopplevelse av de sjeldne hos Susanne og Dag Solfjeld på 3 Kalver på Dønna. Ytre Helgeland produsentlag, der sistnevnte er leder, ble kåret til årets beste av TINE i mars 2017. Hvordan veien til en slik hedersbenevnelse har vært, ble delt med oss, og ble satt svært godt pris på. Også landbrukssjef Jørn Høberg fortalte om utfordringer landbruket har i regionen. Og TINE-rådgiver Wiggo Paulsen fortalte om hva som er suksesskriteriene for å oppnå så gode resultater. Evalueringen viste at deltagerne var svært fornøyde med programmet. 

Dette tiltaket lot seg gjøre gjennom oppfølgingsprosjektet til Regional Nærings Program, som er finansiert av Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen, og eid av sistnevnte.   

Nytt prosjekt på gårdsturisme og matopplevelser i gang!

Med mål om å styrke og utvikle gårdsturisme og lokalmat ønsker Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen å utnytte gårdenes samla ressurser. Dette settes fokus på gjennom prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser, som vil vare i tre år. 

Fylkesmannen er prosjekteier og har prosjektlederfunksjonen. 

Det er to målgrupper for dette prosjektet: de som allerede er etablert med lokalmatproduksjon og reiseliv på gården, og de som har utviklingsambisjoner for gården i retning av det å satse nytt på ett eller begge områdene. Prosjektet har således både karakter av mobilisering men også i høy grad også kompetanseheving. Tiltakene er nyskapende og innovative, og utenom avslutningskonferansen er alle av ny karakter. 

Prosjektet har i høst hatt oppstart med kurs i hvordan man kan bli bedre på å drive gårdsbutikk. I den vedlagte prosjektbeskrivelsen fins oversikt over alle tiltakene som tenkes gjennomført i de neste årene. 

Deltagere butikkurs.
Deltagere butikkurs. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Nordnorsk økomatpris 2017 ble vunnet av Marthahaugen Gård

Marthahaugen Gård i Vesterålen vant årets Økomatpris. Det var uventet og veldig overraskende, sa de glade eierne Maya Daljord og Roger Endresen. 

Prisen bestod av et diplom og 50 000 kroner og ble delt ut under SMAK Nordnorsk matfestival i Tromsø 22. september. Økomatprisen deles ut av Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland. 

Marthahaugen gård fikk prisen for å ha gjort en ekstra innsats for å fremme økologisk mat i landsdelen. Det var stor stas å få prisen for å holde på med det vi liker aller best, sa Daljord og Endresen. 

Økomatprisen deles ut til noen i landsdelen som gjennom sitt arbeid eller sin bedrift har fokus på økologisk mat i landsdelen. Det kan være at de gjør en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat. 

Marthahaugen gård - Roger Endresen og Maya Daljord.
Eiere av Marthahaugen gård - Roger Endresen og Maya Daljord. Foto: Maian Daljord

Det var matentusiast Anne Karine Statle i Lofoten Mat SA som foreslo gårdsbedriften som kandidat til prisen. Forslagsstiller skriver: "Noen driver så gjennomført økologisk at de ikke trenger å snakke om det - her finner du Maya og Roger. De burde være verdige vinnere av Nordnorsk økomatpris 2017". 

Juryens skriver i sin begrunnelse: «Juryen mener Marthahaugen Gård ved Maya Daljord og Roger Endresen er svært gode ambassadører for økologisk matproduksjon og på alle måter en verdig vinner av Nordnorsk økomatpris 2017!» 

Juryen for Nordnorsk økomatpris 2017 har bestått av representanter fra kokkelaugene i Nord-Norge, Norges bondelags fylkeslag i Nord-Norge, Norges bonde- og småbrukarlags fylkeslag i Nord-Norge, Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland. 

Til toppen