Ny statsforvalter i Agder

Gina Elisabeth Lund er i dag utnevnt til statsforvalter i Agder

- Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Lund er utnevnt av Kongen i statsråd for en periode på seks år. Perioden kan forlenges én gang.

Gina Elisabeth Lund er 59 år gammel og utdannet jurist. Hun er i dag spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet ved den norske ambassaden i New Delhi. Lund har 20 års erfaring fra ulike deler av offentlig forvaltning, og omfattende ledererfaring fra privat næringsliv, organisasjonsliv, politikk og samfunnsliv. Hun har jobbet i flere ulike departementer, både som byråkrat og politiker, blant annet som statssekretær i daværende Arbeidsdepartementet (2009-2013). Hun har også bred kunnskap om kommunesektoren, blant annet som tidligere direktør for Kompetanse Norge.

Gina Elisabeth Lund
Gina Elisabeth Lund Foto: Kompetanse Norge