Gisken Thoen ny matråd ved EU-delegasjonen i Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gisken Thoen tiltrådte 1. mars stillingen som Spesialutsending for matvareproduksjon (Matråd) ved Den norske delegasjonen til EU (EU-delegasjonen) i Brussel, Norges største utenriksstasjon.

Thoen kommer fra en stilling som EØS-koordinator i Mattilsynet, hvor hun har jobbet med EU og EØS-saker siden oppretttelsen av Mattilsynet i 2004. 

Thoen er jurist og har siden 1989 arbeidet i SNT (Statens næringsmiddeltilsyn) med unntak av en kort periode da hun var ved daværende Næringsmiddelkontrollen i Oslo og i Mattilsynet fra opprettelsen i 2004. I Matilsynet har hun jobbet med juridiske og internasjonale spørsmål.

Fra 2007 var hun stabssjef i Regelverksavdelingen, med ansvar for å organisere og systematisere Mattilsynets EØS-arbeid, i tillegg til ansvar for det øvrige internasjonale arbeidet som etaten er knyttet til. Siden omorganisering av Mattilsynet i februar 2015 har hun hatt ansvar for EØS-koordineringen der. I den rollen ledet hun blant annet de ukentlige EØS-koordineringsmøtene i Mattilsynet, hvor norske synspunkter og innspill til møter i Brussel diskuteres og samkjøres.

Stillingen ved delegasjonen er viktig for det norske arbeidet inn mot regelverksutviklingen i Brussel på matområdet. I volum er feltet det største rettsområdet i EØS-avtalen og antallet nye rettsakter som skal inn, øker stadig. Som matråd vil Thoen i hovedsak jobbe med rapportering hjem og holde departementet løpende orientert om utviklingen i EU, aktiv oppfølging av saker, samt påvirkning i forhold til den faglige og politiske utvikling i EU innen mattrygghet og matkvalitet i matvareproduksjonen. Hun vil spesielt jobbe med mattrygghet, innsatsvaretrygghet (fôrvarer, såvarer, plantevernmidler og gjødsel), fiske- og dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det kommer mange besøkende til delegasjonen, og det påregnes mye foredragsvirksomhet.

Stikkord for jobben i Brussel er aktiv tilstedeværelse og "hands on." Oppgaven er å utføre og ivareta norske interesser som ikke kan løses ved å være i Oslo ved en kontorpult. Hverdagen består av medvirkning og påvirkning gjennom personlig kontakt, opparbeiding av nettverk og tillit. Dette er "diplomatisk fotarbeid," et krevende arbeid der resultatene kommer over tid.

Fra å være bestiller hjemme i Norge, til nå å være ved EU-delegasjonen i andre enden, har Thoen de beste forutsetninger til å ta fatt på løpende og nye utfordringer og svare på de forventinger departement og Mattilsynet har til stillingen.