Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Global nutrition report 2015

Uten god ernæring får ikke mennesker tatt ut sitt fulle potensiale. Rapporten Global Nutrition 2015 viser hvordan det å løse feilernæringsproblemene også sikrer at mange av de globale tusenårsmålene knyttet til bærekraftig utvikling.

En tredjedel av jordens befolkning lider av feilnæring, som omfatter så vel overvekt og fedme som underernæring.

Rapportens seks hovedbudskap:

  1. Å få slutt på feilernæring i alle dets former vil føre den bærekraftige utviklingen fremover. Dette faktum må vektlegges sterkere for å oppnå og måle Tusenårsmålene for bærekraftsutviklingen
  2. Til tross for at det settes i gang en hel del tiltak for å redusere feilernæring, går det fortsatt for langsomt og ujevnt. Overvekt og fedme er et økende problem.
  3. Flere konkrete handlinger for å forhindre feilernæring får finansielle støtte, med langt fra tilstrekkelig for å nå tusenårsmålene innen 2030. Forpliktelser og finansiering som sikrer riktig ernæring må økes betydelig hvis vi skal noe de globale målene.
  4. Å gi sentrale utviklingssektorer ansvar for å hindre i alle former for feilernæring vil føre verden inn i en god sirkel som forbedrer både ernæring og bærekraftig utvikling.
  5. Ansvarsbevisstheten til alle ernæringsinteressenter må forbedres hvis den positive vekselvirkningen mellom bærekraftig utvikling og ernæring skal bli fullstendig realisert.
  6. Vesentlig reduksjon i alle former for feilernæring vil i så fall være mulig innen 2030.
Til toppen