Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

God dialog med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

- Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn (STL) er en viktig samtalepartner om tros- og livsynspolitiske spørsmål og vi har hatt et godt møte i dag, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

STL er en paraplyorganisasjon som består av 13 medlemssamfunn og 2 observatører. Hovedoppgaven er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge.

- STL representerer bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge og de har vært en viktig aktør i over 20 år. Jeg ser fram til det videre samarbeidet. På møtet i dag fikk jeg også gode innspill som jeg vil ta med meg videre, sier Ropstad.

På det årlige møtet som fant sted 4. februar deltok også integreringsminister Jan Tore Sanner (H).  

-Retten til et fritt liv er et politiske prioritert tiltaksområde. Vi har nå den femte handlingsplanen mot negativ sosial kontroll. Trossamfunnene kan bidra til å bekjempe holdninger som gjør det vanskelig blant annet å velge egen kjæreste, være homofil, forlate troen. Det handler om å bygge ned barrierer for unge mennskers frihet: sørge for at de kan leve normale ungdomsliv, være med på fritidsaktiviteter, delta i svømmeundervisning, være med på skoleturer. Trosamfunn er nært på hverdagslivet til mange minoritetsgrupper, og derfor viktige for regjeringen i arbeidet med å bekjempe negativ sosial kontroll, sier Sanner.

 

Ny lov om tros- og livssynssamfunn og ny stortingsmelding

Regjeringen er i gang med et arbeid med en lovproposisjon med meldingsdel om tros- og livssynspolitikken og en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond. Dette ble også tema på møtet.

- Jeg er glad for at KrF nå er ansvarlige for tros- og livssynspolitikken. Jeg har et sterkt engasjement for dette feltet og vil sette mitt preg på arbeidet. I Granavolden-plattformen har vi forpliktet oss til å legge det frem for Stortinget våren 2019. Det står jeg fast på og vi skal levere før sommeren, sier statsråd Ropstad.

Til toppen