Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

God dialog og nyttige innspill

Mandag fikk statsråd Solveig Horne innspill til hvordan regjeringen bør jobbe for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge.

Regjeringen er nå i gang med å utarbeide en ny handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, statssekretær ved Statsministerens kontor Laila Bokhari, statssekretær Himanshu Gulati i Justis- og beredskapsdepartementet og statssekretær Maria Hoff Aanes i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hadde møte med frivillige organisasjoner og miljøer som er i kontakt med unge mennesker. Formålet med møtet var å komme i dialog og få innspill.

- Som en start på dialogarbeidet hadde vi i dag møte med frivillige organisasjoner som jobber for og med unge. Hensikten er å finne ut hvordan vi skal fremme inkludering fremfor radikalisering, og hvordan all ungdom i Norge skal kjenne tilhørighet og ha tillit til det norske samfunnet, sier Solveig Horne.

Statsråden fikk mange innspill i løpet av møtet.

 
Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, statssekretær ved Statsministerens kontor Laila Bokhari, statssekretær Himanshu Gulati i Justis- og beredskapsdepartementet og statssekretær Maria Hoff Aanes i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


– Jeg har fått veldig mange gode råd og innspill som jeg skal ta med meg videre. Nå er det viktig å bruke alle gode krefter og komme med konkrete tiltak, sier statsråden.  

Organisasjonene som deltok i møtet var: Antirasistisk senter, Islamsk råd, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LIM (Likestilling Integrering Mangfold), Minhaj Konfliktråd, Minotenk, Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Ungdom & Fritid, Ungdom mot vold, Ungdom mot rasisme og Voksne for barn.

 

 

Til toppen