Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gode nyheter for reindrifta

Landbruksdirektoratet presenterte i går reintall for Finnmark som viser at de aller fleste reineiere har redusert reintallet ned til fastsatt nivå. Fastsatt øvre reintall for Øst- og Vest-Finnmark er til sammen på 148 800 rein. – Jeg vil berømme de reineierne som nå har gjort jobben sin, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

1.april 2012 var reintallet i Finnmark ca 42 000 dyr over det som var fastsatt som bærekraftig, og Reindriftsstyret påla alle distrikt som hadde for høyt reintall å redusere til fastsatt nivå. Reduksjonsperioden varierte fra ett til tre år avhengig av hvor mye distriktene skulle redusere. Reintall per 1. april 2015 viser at siidaandelene i all hovedsak har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak. Det innebærer at reintallet i Finnmark totalt sett er under fastsatt nivå.

– Det er avgjørende for framtiden for reindrifta at vi nå har lykkes med å få redusert reintallet. Dette vil gi bedre dyrevelferd og bedre økonomi i næringen, og vil komme hele reindrifta til gode, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Selv om de fleste har redusert reintallet i tråd med vedtak, er det 15 sidaandeler som ikke har fulgt opp reduksjonskravet. Disse vil bli fulgt opp av Reindriftsstyret. Det er allerede sendt ut forhåndsvarsler om bøter til 12 av disse dersom de ikke innen en svært kort frist reduserer sitt reintall til det fastsatte.

– Jeg mener det er avgjørende at myndighetene følger opp med sanksjoner ovenfor de reineiere som ikke gjør som de skal. Disse må ikke få ødelegge for de som har redusert og lojalt fulgt gitte vedtak, sier landbruks- og matministeren. 

Reindriftsmyndighetene vil følge reintallsutviklingen fremover. Det skal i likhet med foregående år gjennomføres reintellinger i løpet av høsten for å sikre at oppgitte reintall er korrekte. Videre har avtalepartene blitt enige om at de siidaandelene som bidrar til en reintallsvekst i siidaen over fastsatt nivå, ikke skal få tilskudd. Siidaandeler som derimot holder reintallet stabilt og ikke bidrar til at reintallet i siidaen blir for høyt mottar tilskudd.  

Reindriften har nå en unik mulighet til å øke produktiviteten i flokken og utnytte den gode markedssituasjonen til å øke egen inntjening. For å opprettholde dagens etterspørsel må reindriften fortsette å levere rein til slakt.

– Jeg har tro på at reindriften ser den muligheten som nå foreligger og tar dette ansvaret framover, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under gårsdagens presentasjon.
Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under gårsdagens presentasjon. Foto: Landbruksdirektoratet
Til toppen