Gode resultater med pakkeforløp for kreft

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Pakkeforløp for kreft gir pasienter og pårørende en bedre hverdag, med større trygghet og forutsigbarhet og raskere avklaring om pasienten har kreft eller ikke. Den siste oppsummeringen viser gode resultater.

Regjeringen har innført 28 pakkeforløp for kreft, som gir pasientene standardiserte forløp med kortere ventetider og raskere vei til diagnose og behandling ved mistanke om kreft.
Regjeringen har innført 28 pakkeforløp for kreft, som gir pasientene standardiserte forløp med kortere ventetider og raskere vei til diagnose og behandling ved mistanke om kreft. Foto: Istockphoto

Helsedirektoratet presenterte resultatene for pakkeforløp for kreft i 2016 på helsenorge.no torsdag.

– Jeg er godt fornøyd med at 77 prosent av kreftpasientene var i et pakkeforløp i fjor og at 70 prosent ble av disse ble gjennomført innenfor den gitte tidsrammen. Det er viktig at helseforetakene følger opp resultatene og bruker disse i sitt forbedringsarbeid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Alle de fire regionale helseforetakene nådde målet om at 70 prosent av kreftpasientene inkluderes i et pakkeforløp.

83 prosent av kreftpasientene innen de fire store kreftformene – bryst, lunge, tarm, prostata – er nå inne i pakkeforløp. 

Forløpskoordinatorer følger opp pasientene

Et viktig tiltak i pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Disse kan kontaktes av både pasienter, pårørende og fastleger.

Forløpskoordinatorene koordinerer pakkeforløpet, med booking av timer og annet, og er sykehusets kontaktperson mot pasient, pårørende og fastlegene.

Pakkeforløp for kreft

  • Ved begrunnet mistanke om kreft henviser legen deg til pakkeforløp for kreft.
  • Er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
  • Det legges stor vekt på at du som pasient skal få god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.
  • Omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.
  • Beskriver også rehabilitering, symptomlindrende behandling (palliasjon), støttebehandling og sykepleie.