Gratulerer med Samefolkets dag!

– Gratulerer med dagen til alle samer! Den samiske kulturen er en viktig del av den norske kulturen – denne dagen er derfor viktig for Norge. Det er gledelig å se at dagen blir markert over hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det samiske flagget

– Jeg gleder meg til å markere dagen både på den samiske barnehagen og på Samisk Hus i Oslo. Dette blir første gang jeg deltar på markering av Samefolkets dag som statsråd med ansvar for samiske saker.

Samefolkets dag feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917, for 101 år siden. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Dagen ble feiret for første gang i 1993 og ble offisiell flaggdag i Norge i 2004. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland – og et felles symbol for hele det samiske folket.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Til toppen