Historisk arkiv

Gratulerer Røros med Kulturminnedagspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Knut Arild Hareide gratulerer Røros med Kulturminne-dagens pris 2004. Det er andre gang Røros mottar prisen for beste program for kulturminnedagen 12. september. Årets tema er "vårt daglige brød" (12.09.04)

Pressemelding

Dato: 12.09.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Gratulerer Røros med Kulturminnedagens pris

Kulturminnedagen 2004Knut Arild Hareide gratulerer Røros med Kulturminnedagens pris 2004. Det er andre gang Røros mottar prisen for beste program for kulturminnedagen 12. september. Årets tema er "vårt daglige brød"(12.09.04)

- Årets vinnerprogram, som omfatter alt fra kulturminner til dyrehold og matproduksjon og som viser både norsk tradisjonsmat og internasjonalt kjøkken, vil helt sikkert gi mange spennende opplevelser både smaksmessig og kulturelt, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Kulturminnedagen skal bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer blant folk. Tema for årets Kulturminnedag tar for seg "vårt daglige brød".

-Mattradisjoner er nettopp koplet til den stedegne kulturen og kulturminnene. Bygninger og redskaper som er knyttet til fangst og fiske og produksjon av matvarer, er kulturminner av stor historisk interesse og utgjør viktige deler av kulturarven vår. De forteller om matens plass i menneskenes liv og om den veien mat og drikke har gått før det ender på våre bord, sier Hareide.

Bak vinnerprogrammet "Matkultur før og nå" står Fortidsminneforeningen Den Gamle Bergstad, Matalliansen Røros, Røros Husflidlag og Røros Museums- og historielag.

Kulturminnedagen markeres hvert år i 48 land i Europa. Europarådet står bak arrangementet. Miljøverndepartementet tok i 1993 initiativ til å markere Kulturminnedagen i Norge. I år er det arrangementer på 107 steder i Norge. Arrangementene rundt Kulturminnedagen er drevet av frivillige.

Kontaktperson: Rådgiver Lise Asphaug, tel 22 24 58 33