Forsiden

Gro Jære utnevnt til direktør i Forsvarsmateriell

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gro Jære (50 år) er i statsråd 29. oktober utnevnt til direktør i Forsvarsmateriell (FMA ). FMAs hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas.

Jære har vært administrerende direktør i Sykehuspartner helseforetak siden 2017. Sykehuspartner er underlagt Helse Sør-Øst RHF og leverer tjenester innen IKT, prosjekt og HR til alle sykehusene i regionen.

Gro Jære er utnevnt til ny sjef i Forsvarsmateriell
Gro Jære er utnevnt til ny sjef i Forsvarsmateriell

- Jære er svært godt kvalifisert for de oppgaver og utfordringer som ligger til stillingen. Hun har gjennom karrieren ledet mange store prosjekter i skjæringspunktet IT, strategi og virksomhetsstyring og bringer med seg verdifull kompetanse inn i den teknologiske utviklingen Forsvaret står overfor, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.  

Gro Jære er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen teknisk kybernetikk og lederutdanning fra Handelshøyskolen BI og NTNU. Hun har bred erfaring fra å lede teknologivirksomheter blant annet som IT- leveransesjef i Flytoget, avdelingssjef for strategi og analyse ved Oslo Lufthavn og direktør virksomhetsoppfølging i Sykehuspartner.

Åremål for nåværende direktør løper fram til 1 januar 2022.

Pressebilder: https://sykehuspartner.no/media/pressebilder