Nyheter

Jonny Otterlei skal fungere som direktør for Forsvarsmateriell fra 1. januar 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Jonny Otterlei er i dag teknisk direktør i Forsvarsmateriell og har hatt denne posisjonen siden opprettelsen av etaten 1. januar 2016.

Gro Jære ble i statsråd 29. oktober utnevnt til direktør i Forsvarsmateriell (FMA). Åremålet for nåværende direktør Mette Sørfonden løper fram til 1. januar 2022. Fra 1. Januar og frem til Gro Jære tilrer 1. mars 2022 vil Jonny Otterlei konstitueres som direktør Forsvarsmateriell.