Grunnstøtte til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser 2018

Ansvaret for ordningen om grunnstøtte til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser er tilbakeført til Klima- og miljødepartementet fra Miljødirektoratet. Søknader sendes Klima- og miljødepartementet innen 1. juni 2017

Søknadsfristen for "Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser" (kap. 1400 post 70) for neste år, er 1. juni 2017.

Søknad om tilskudd for 2018 skal sendes til Klima- og miljødepartementet.

Det er ikke lengre mulig å søke tilskudd over denne ordningen for 2017. 

Alt om tilskuddsordningen finnes i forskriften på Lovdata

Vedlegg:

Skjema søknad om grunnstøtte i 2018 (ODT)

Skjema søknad om grunnstøtte i 2018 (RTF)

Skjema søknad om grunnstøtte i 2018 (MS Word)

Til toppen