Ett år etter Haiyan: Bedre rustet til neste gang

Tyfonen Haiyan forårsaket enorme ødeleggelser da den traff Filippinene 8. november i fjor. - Den norske hjelpeinnsatsen bidrar til at lokalbefolkningen i dag er bedre rustet til å tåle en ny naturkatastrofe, sier utenriksminister Børge Brende.

Tyfonen Haiyan forårsaket enorme ødeleggelser da den traff Filippinene 8. november i fjor. - Den norske hjelpeinnsatsen bidrar til at lokalbefolkningen i dag er bedre rustet til å tåle en ny naturkatastrofe, sier utenriksminister Børge Brende.  

Da tyfonen Haiyan traff Filippinene, ble mer enn 6000 mennesker drept, over fire millioner ble fordrevet og 14,1 millioner ble berørt. Mange av de aller fattigste mistet hele sitt inntekts- og livsgrunnlag. Småbønder og fiskere var spesielt utsatt for tyfonens herjinger. 

Procopio Molina  - Filippinene
Procopio Molina foran huset som nå er halvveis ferdig gjenoppbygget. (Foto: Anthony Chase Lim, WFP Filippinene)

Norge ga 255 millioner kroner i nødhjelp gjennom FN, Røde Kors og frivillige organisasjoner. I store humanitære kriser som den i Filippinene har FN en viktig rolle i koordinering av hjelpeinnsatsen, sammen med lokale myndigheter. 

– Vi la vekt på rask og effektiv nødhjelp, pluss tidlig gjenoppbygging. Norge la spesiell vekt på beskyttelse av kvinner og barn, utdanning og tiltak som bidrar til å få folk tilbake i inntektsgivende arbeid, sier Brende. 

Så at forebygging nytter

Brende var selv på Filippinene i januar og fikk sine egne inntrykk av hjelpeinnsatsen etter Haiyan.   

– Jeg så at forebygging nytter. Der det var bygget hus og skoler som kunne tåle det voldsomme uværet, var befolkningen bedre rustet enn i de områdene der bygningene ikke var så solid bygget, sier Brende. 

Der skolene var lagt på et trygt sted kunne undervisningen fortsette etter tyfonen, samtidig som de fungerte som evakueringssted for hele befolkningen, da uværet kom. Rundt 700.000 ble evakuert i forkant av tyfonen. Det er liten tvil om at dødstallene ville blitt atskillig høyere uten dette.  

Procopio Molina (57) fra Leyte-provinsen i Filippinenene var en av dem som fikk hjemmet sitt totalødelagt av Haiyan. Han har begynt på gjenoppbyggingsarbeidet av huset, som nå er halvveis ferdigstilt. Da tyfonen traff hjemstedet deres, overlevde familien ved å evakuere høyere opp i terrenget. 

– Vi mistet alt. Alt vi hadde igjen var klærne vi hadde på oss. Vi fikk utdelt boksemat, nudler og ris fra Verdens matprogram (WFP) og filippinske myndigheter. Det var til stor hjelp, fordi vi hadde ikke noen måte å få tak i mat på da, sier Molina.

Til toppen