Hedmarksskogbruket med rekordhøy avvirkning i 2014

Hedmarksskogbruket hadde også i 2014 en positiv utvikling med økende aktivitet på de fleste områder. Rekordavvirkningen på 3 millioner kubikkmeter tømmer til industrielt formål hadde en førstehåndsverdi på over 1 milliard kroner. Dette ga grunnlag for betydelig verdiskaping gjennom fylkets store tremekaniske industri, som nå også leverer bedre resultater. Eksporten av massevirke til Karlstadindustrien har økt betydelig etter bortfall av nasjonal industrikapasitet.

Den høye aktiviteten gjenspeiler seg i skogfondregnskapet som synliggjør et høyt investeringsnivå. Omløpshastigheten på skogfondmidlene er høy, og det registreres betydelig økt interesse for, og vilje til, å investere i infrastruktur/skogsbilveger. Den positive trenden innen skogkultur fortsetter, f.eks. økte plantingen i 2014 med over 70 prosent og markberedt areal økte med 60 prosent i forhold til for 3 år siden. 

Fylkesmannen i Hedmark har en sentral rolle i flere FoU-prosjekter, og er involvert i flere lokale og regionale initiativer for å utløse mer aktivitet, i samarbeid med både kommunene og næringa. Fylkesmannen bruker fortsatt mye ressurser på rekruttering og omdømmebygging gjennom Velg skog og Skogselskapet, og ser nå at rekrutteringen til skogutdanningene har en klar positiv utvikling.

Granskudd.
Hedmarksskogbruket hadde en positiv utvikling med økende aktivitet på de fleste områder i 2014. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen