Heier fram ungdom inn i næringen

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holdt et innlegg om rekruttering, innovasjon og muligheter i landbruket for unge som vurderer å gå inn i næringen, under en samling arrangert av Kjøttbransjen (KLF) denne uken.

– Skal vi ha landbruksnæringa om nokre år er det avgjerande at unge menneske ønskjer å gå inn i næringa. Difor er jobb nummer ein for meg å medverke til at dei ser ei framtid og ønskjer å satse i landbruket, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

 Nettverkssamlingene «Neste generasjon» har som formål å gi unge god informasjon om næringen for å forbedre gjennomføringen av generasjonsskifte i kjøttbedrifter.
Nettverkssamlingene «Neste generasjon» har som formål om å gi unge god informasjon om næringen for å forbedre gjennomføringen av generasjonsskifte i kjøttbedrifter. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Dale pekte på viktigheten av næringsmiddelindustriens rolle når det gjelder forskningsbasert innovasjon, produktutvikling, verdiskapning, og sysselsetting i norsk matproduksjon. Næringsmiddelindustrien gir Norge unike muligheter til å satse på nye produksjoner som kan utvikle seg.

Samlingen inngår i nettverkssamlingene «Neste generasjon», og har som formål om å gi unge god informasjon om næringen for å forbedre gjennomføringen av generasjonsskifte i kjøttbedrifter. Fjorten «juniorer» deltar på samlingene. Møtene bidrar til å gi en bredere forståelse av oppgaver, utfordringer og muligheter som følger av å gå inn i familiens bedrift. 

Til toppen