Historisk arkiv

Helen Bjørnøy ny miljøvernminster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Helen Bjørnøy (SV) ble i statsråd i dag utnevnt til miljøvernminister. Hun har siden 1999 vært generalsekretær for Kirkens Bymisjon.

Helen Bjørnøy ny miljøvernminster

Helen Bjørnøy. Foto: Kirkens BymisjonHelen Bjørnøy (SV) ble i statsråd i dag utnevnt til miljøvernminister. Hun har siden 1999 vært generalsekretær for Kirkens Bymisjon.

Ny statssekretær blir Henriette Westhrin (SV) og politisk rådgiver er Kjetil Bjørklund (SV).

Les mer om regjeringsskifte


Helen Bjørnøy:

Født:
18. februar 1954

Siviltilstand:
Gift, fire barn

Politiske verv:
2005- Statsråd, Miljøverndepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
1996-1998 Medlem av SVs landsstyre
1993-1997 Leder/nestleder i Buskerud SV

Yrkeserfaring:
1999-2005 Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
1991-1999 Høyskolelektor ved Lovisenberg diakonale høyskole
1987-1991 Prest i Tangen kirke, Drammen
1985-1987 Kapellan ved Tromsø domkirke
1982-1985 Kretssekretær i Norges KFUK/KFUM, Troms krets

Utdanning:
1980 Cand.theol. Menighetsfakultetet, ordinert til prest i Den norske kirke i 1981

Andre verv:
2004-2005 Varamedlem av styret for Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo
2004-2005 Medlem av Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten
2004-2005 Nestleder for styret i Sykehusapotekene AS
2004-2005 Medlem av Kontrollutvalget for NRKs forretningsmessige virksomhet
2003-2005 Medlem av sentralkomiteen for Konferansen for europeiske kirker
2003-2005 Medlem av regjeringens ekspertuvalg i alkoholspørsmål
2003-2004 Nestleder i styret for Helse Sør
2002-2004 Varamedlem for tilsynsutvalget for dommere
2002-2003 Nestleder i styret for Buskerud Sentralsykehus
2000-2003 Medlem av styret for Høgskolen i Buskerud
1999-2004 Medlem av styret i Senter mot etnisk diskrimering
1996-1999 Medlem i styret for Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner
1994 Nestleder i Nei til EU
1991-2001 Medlem av Pressens Faglige Utvalg

Til toppen