Helgesen møtte indonesiske parlamentarikere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte onsdag representanter fra det indonesiske parlamentet, i Oslo. Møtet fant sted i en uke med flere lovende nyheter fra Indonesias president.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte onsdag Nurhayati Ali Assegaf, leder for det indonesiske parlamentets arbeidsgruppe for oppfølging av FNs bærekraftsmål. Regnskog og bærekraftig utvikling var de sentrale temaene på møtet. Foto: Elisabeth Brinch Sand/KLD

De indonesiske parlamentarikerne er på reise i Europa som del av arbeidet med Indonesias plan for å nå FNs bærekraftmål. De ønsket å snakke om Norges klima- og skogpartnerskap med Indonesia, der Norge lover inntil 1 milliard USD i støtte dersom Indonesia reduserer klimagassutslippene fra ødeleggelse av skog og torvmyr.

Helgesen la i møtet vekt på de svært positive signalene som har kommet de siste ukene fra Indonesias president Joko Widodo, der han har annonsert at Indonesia vil stanse all konvertering av torvmyr; utdelingen av konsesjoner til palmeolje og gruvedrift, og at konsesjoner som allerede er utdelt nå skal gjennomgås.

Parlamentarikerne var særlig opptatt av hvordan Norge kan hjelpe Indonesia med å bekjempe skogbranner, og nå sine klima- og bærekraftsmål.

Regnskogavtalen med Indonesia

Norge har lovet Indonesia inntil 1 milliard USD i støtte dersom Indonesia reduserer ødeleggelsene fra avskoging og torvmyrer.

Hittil har Indonesia fått utbetalt om lag 480 millioner kroner. Disse pengene har hovedsakelig gått til forberedende arbeid for å bedre forvaltningen av Indonesias regnskoger, og arbeidet med en nasjonal reformagenda for hvordan Indonesia skal klare å redusere avskogingen.

Om lag 80 prosent av pengene under avtalen er reservert betaling for reduserte utslippsreduksjoner, og vil utbetales når Indonesia kan vise at utslippene fra avskoging og ødeleggelse av torvmyrer går ned.

Les mer om regnskogavtalen med Indonesia