Helsetrygdkort på smarttelefonen

Ikke alle EØS-borgere vet hvordan de skal bruke det europeiske helse-trygdkortet. Europakommisjonen lanserer et program for mobiltelefoner og lesebrett som skal hjelpe reisende når uhellet er ute.

Irlands tidligere statsminister, Bertie Ahern, viser frem helsetrygdkortet i 2004. Foto: The European Union

Ikke alle EØS-borgere vet hvordan de skal bruke det europeiske helsetrygdkortet. Derfor har Europakommisjonen lansert et program for mobiltelefoner og lesebrett som skal hjelpe folk på reise når uhellet er ute.

Å falle hodestups ned trappene i Eiffeltårnet kan ødelegge en ferie, men det skal ikke koste deg skjorta. Det lyseblå kortet som alle nordmenn får gratis når de ber om det, er gull verdt når man skal ut og reise i Europa. Men ikke alle er klar over kortet og hvordan det fungerer.

Nyttig informasjon
For å bøte på problemet har Europakommisjonen laget et program til smarttelefoner og lesebrett på 24 språk, deriblant norsk, som forteller hvordan du kan bruke helsetrygdkortet i EUs 27s medlemsland og EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge, samt Sveits.

Programmet gir deg informasjon om kortet og hvem du skal kontakte hvis du trenger øyeblikkelig hjelp. Den er tilgjengelig på tre plattformer – iOS, Android og Windows 7 – og du finner den i «App Store», «Play butikk» eller «Windows Marketplace» ved å skrive inn «European Health Insurance Card».

Appen vil også fortelle deg hvordan du får tilbakebetalt egenandeler, og hvem du kan kontakte hvis du mister kortet.

Ta med kortet!
– Jeg synes dette er en god idé. I Norge er vi kanskje mer klar over at dette kortet eksisterer siden vi ikke er medlemmer av EU. Når vi er på reise i Europa, er det blant de kortene som det er vesentlig å ha i lommeboken, sier helseråd Heidi Langaas ved EU-delegasjonen.

Hvert medlemsland har forskjellige systemer for helsetjenester, og det er ikke alltid lett for EØS-borgere å vite hvordan kortet skal benyttes. Alle som er i besittelse av kortet, har tilgang til offentlige helsetjenester i 31 land i tilfelle man blir akutt syk eller utsatt for en ulykke. Det garanterer at du får øyeblikkelig behandling under de samme forholdene og til samme kostnader for folk som er forsikret i landet du reiser til.

– I et Europa med ulike helsetjenester er det ikke alltid så lett å hevde sine rettigheter. Med det europeiske helsetrygdkortet har du krav på medisinsk hjelp i det landet du befinner deg i, dersom du plutselig skulle bli syk, sier Langaas.

Hvis du går til privat lege eller på privat sykehus, får du bare dekket behandlingen hvis trygdeordningen i landet du befinner deg i, betaler for en slik behandling.

Medlem i folketrygden
I Norge ble nesten 520 000 kort utstedt i 2011. For å få tilsendt Europeisk helsetrygdkort må du i prinsippet være medlem i folketrygden, og i tillegg ha et statsborgerskap fra et EU- eller EØS land eller Sveits. Kortet gjelder for behandling ved akutt sykdom i det offentlige helsevesenet i landet du befinner deg.

I dag har over 188 millioner mennesker i Europa helsetrygdkortet, ifølge de siste tallene fra Europakommisjonen. Det tilsvarer 37 prosent av EUs befolkning. Nasjonale myndigheter har ansvar for å gjøre folk klar over at kortet finnes. De har også oppgaven med å utstede kortene til sine innbyggere.

Til toppen