Historisk arkiv

Hilsen ved utenriksminister Jan Petersen til brosjyren ”norwegen - hundert jahre 1905 — 2005”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hilsen ved utenriksminister Jan Petersen til brosjyren ”norwegen - hundert jahre 1905 – 2005”

(Tysk versjon, se under)

I 2005 er det 100 år siden Norge igjen ble en selvstendig nasjon, etter en fredelig oppløsning av unionen med Sverige. Tyskland var i 1905 et av de første landene som anerkjente Norge og fremstår i dag – 100 år senere – fortsatt som en av våre aller nærmeste samarbeidspartnere. Dette ser vi på en rekke områder.

Som det land i EU med størst befolkning er Tyskland Norges viktigste handelspartner og et av de mest sentrale landene for norske utenlandsinvesteringer. Tyskland er en viktig samtalepartner i mange politiske spørsmål – det være seg europapolitikk, energi- og ressursforvaltning eller Nordområdene.

Dette er også temaer vi ønsker å fange opp i markeringsprogrammet i 2005 i Tyskland. Ikke minst vil vi å gi den yngre generasjon i de to land en mulighet til lettere å oppdage hva landene har å by på både av tradisjoner og av moderne kulturuttrykk, design og teknologisk spisskompetanse.

Hundreårsmarkeringen vil derfor stå i samarbeidets tegn. Det største prosjektet organiseres i fellesskap: Utstillingen som presenterer forbindelsene mellom Tyskland og Norge gjennom hundre år – og i et bredt tematisk perspektiv. Den åpner i Oslo 15. oktober 2005 og skal deretter vandre til andre norske byer før den åpner i Tyskland året etter.

De tyske kulturdagene i Norge i 2005 viser hvor aktivt Tyskland tar del i markeringen. Denne ”100årsgaven” som kulturdagene kan kalles, når sitt høydepunkt i festkonserten ved Leipzig Gewandthausorchester i Oslo 13. juni.

Tyskland og Norge har mye til felles. Mange tyskere er levende opptatt av og har stor kunnskap om norsk kultur og samfunnsliv, og enda flere velger å legge ferien sin blant fjord og fjell i Norge. Et stort antall norske ungdommer studerer i Tyskland. Berlin er en magnet for norske kunstnere – slik denne storbyen var det for 100 år siden. Denne gjensidige interessen og utvekslingen håper vi at Hundreårsmarkeringen 2005 skal styrke og videreutvikle.

Jan Petersen
Utenriksminister

Grusswort ”norwegen - hundert jahre 1905 – 2005”

Im Jahr 2005 ist es 100 Jahre her, dass Norwegen nach der friedlichen Auflösung der Union mit Schweden wieder eine selbständige Nation wurde. Deutschland war 1905 eines der ersten Länder, das Norwegen anerkannte und ist heute – 100 Jahre später – immer noch einer unserer engsten Kooperationspartner in den unterschiedlichsten Bereichen:

Als das bevölkerungsreichste Land der EU ist Deutschland Norwegens wichtigster Handelspartner und eines der zentralsten Länder für norwegische Auslandsinvestitionen. Deutschland ist bei vielen politischen Fragen ein wichtiger Gesprächspartner – egal ob es sich dabei um Europapolitik, Energie- und Ressourcenverwaltung oder Nördliche Gebiete dreht.

Dieses sind auch Themen, die wir mit unserem Programm rund um das Jahr 2005 in Deutschland aufnehmen möchten. Nicht zuletzt wollen wir der jüngeren Generation in beiden Ländern die Möglichkeit geben, auf einfache Weise zu entdecken, was die Länder sowohl an Traditionen als auch an modernen Kulturformen, an Design wie auch an technologischer Spitzenkompetenz zu bieten haben.

Die Einhundertjahr-Feierlichkeiten stehen daher im Zeichen der Zusammenarbeit. Das größte Projekt wird gemeinsam organisiert: Eine Ausstellung, welche die Verbindungen zwischen Deutschland und Norwegen – in einer weiten thematischen Perspektive – über hundert Jahre hinweg präsentiert. Die Eröffnung wird am 15. Oktober 2005 in Oslo stattfinden. Anschließend soll die Ausstellung in anderen norwegischen Städten gezeigt werden, bevor sie im Jahr darauf in Deutschland eröffnet wird.

Die Deutschen Kulturtage in Norwegen 2005 zeigen, wie aktiv Deutschland an den Feierlichkeiten teilnimmt. Dieses „100-Jahres-Geschenk“, wie man die Kulturtage nennen könnte, erreichen ihren Höhepunkt mit dem Festkonzert des Leipziger Gewandhausorchesters am 13. Juni 2005 in Oslo.

Deutschland und Norwegen haben vieles gemeinsam. Viele Deutsche haben ein lebendiges Interesse an und große Kenntnisse über die norwegische Kultur und das gesellschaftliche Leben. Weitaus mehr Menschen entscheiden sich, ihre Ferien zwischen Fjorden und Bergen in Norwegen zu verbringen. Eine große Anzahl norwegischer Jugendlicher studiert in Deutschland. Die Groβstadt Berlin ist – wie schon vor 100 Jahren - ein Magnet für norwegische Künstler und Kulturschaffende. Wir hoffen, dass die Einhundertjahr-Feierlichkeiten 2005 das gegenseitige Interesse und den Austausch zwischen beiden Ländern stärken und weiterentwickeln werden.

Jan Petersen
Minister für Auswärtige Angelegenheiten

Til toppen