Holdninger til jøder og muslimer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mottok i dag en ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge.

- Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap om utviklingen av holdninger over tid, og om utfordringer i vårt samfunn. Jeg håper at rapporten blant annet vil bidra til mer bevisstgjøring, sier Horne.

Rapporten er utarbeidet av forskere ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Rapporten er et tiltak i regjeringens handlingsplan mot antisemittisme, og en oppfølging og utvidelse av rapporten om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter fra 2012.

- Det er for tidlig å gå inn i hele rapporten nå, men jeg er glad for å se at det er en nedgang i negative holdninger til jøder. Det er også positivt at det er noe mindre skepsis mot å ha muslimer som nabo eller i vennekretsen. Likevel er det bekymringsfullt at negative holdninger til muslimer er svært utbredt i befolkningen. Nå vil jeg gå grundig gjennom rapporten sammen med de andre berørte departementene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. 

Les mer på HL-senterets nettsider.

Til toppen