Holdt innlegg på Norweadagen

Olje- og energiminister Tord Lien holdt i dag innlegg på Norweadagen i Gamle Logen i Oslo.

Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som blant annet jobber for å fremme norsk vindkraft.

- Vi skal legge til rette for å møte fremtidens energibehov på en klimavennlig måte. Utbygging av vindkraft er viktig. Vind- og vannkraft spiller godt sammen, og gjør at kraftforsyningen i Norge har flere ben å stå på, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I 2014 var et rekordår for vindkraft i Norge. 2,2 terrawattimer (TWh) strøm ble produsert av norske vindkraftverk dette året. 

Olje- og energiminister Tord Lien holder innlegg på Norweadagen (foto: HSI/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien holder innlegg på Norweadagen (foto: HSI/OED).

Til toppen