Lady Ashton ble grillet

Høyrepresentant Lady Cathrine Ashton var mandag den første av de nye kommissærene som ble grillet i Europaparlamentet. En grundig forberedt Lady Ashton svarte på spørsmål om nær sagt alle aktuelle utenrikspolitiske saker. Opprettelsen av EUs nye utenrikstjeneste var et sentralt tema i høringen. EU-delegasjonens Anne Sofie Bjelland og Inge Thygesen rapporterer.

Høyrepresentant Lady Catherine Ashton var mandag 11. januar først ut i høringene som Europaparlamentet gjennomfører med alle kommisærer denne og neste uke. EU-delegasjonens Anne Sofie Bjelland og Inge Thygesen var til stede i en fullsatt sal med parlamentarikere, diplomater, representanter for Kommisjonen og Rådssekretariatet og et fulltallig pressekorps.


Hovedpunkter fra høringen:

·      En grundig forberedt Lady Ashton svarte på spørsmål om nær sagt alle aktuelle utenrikspolitiske saker.

·    Når det gjelder sikkerhetspolitikk, var EUs innsats i Afghanistan i hennes skriftlige svar på spørsmål som var gjort offentlig på forhånd, omtalt som ’militær’, en tabbe som flere representanter bemerket.

·    Nabolandspolitikken er åpenbart en svært viktig del av EUs utenrikspolitkk, ble det understreket under høringen. 

·    EU utenrikstjeneste, European External Action Service (EEAS), var et sentralt tema i høringen. Det er klart at utformingen av EEAS vil være Ashtons viktigste oppgave i tiden fremover, og det ble opplyst at hun tar sikte på å fremme et forslag om dette for behandling i Rådet i april. Hun lovte i denne sammenheng at hun ville komme å diskutere dette med parlamentet i forkant av fremleggelsen av forslaget, trolig i løpet av mars. Hun lot seg imidlertid ikke presse til å godta parlamentshøringer i forbindelse med utnevnelse til toppstillinger i den nye tjenesten, og hun understreket at dette er noe hun selv vil ha ansvar for.

I sin innledning la Lady Ashton vekt på at Lisboa-traktaten og opprettelse av de nye lederstillingene dannet grunnlag for en helt ny rolle for EU på utenriksfeltet. Hun viste til samarbeidet med kommisjonens president José Manuel Barroso og rådets president Herman van Rompuy og kommisærene og at det ville ta tid å utmeisle de nye rollene. Lady Ashton mente likevel at Lisboa-traktaten var klar på arbeidsdelingen og at hun ikke så noen problemer, bare utfordringer på dette området. Mange av spørsmålene fra representantene dreide seg nettopp om ansvarsfordelingen mellom topplederne og svaret hennes var at selv om det var flere ledere i EU, var målsetningen at unionen talte med én stemme, samme hvem det var. 

Lady Ashton var inne på nær sagt alle aktuelle utenrikspolitiske områder innledningsvis, hvorav de viktigste var; Afghanistan/Pakistan/India, Iran, Midtøsten, Vest-Balkan (spesielt Bosnia Hercegovina ble omtalt), naboskapspolitikken (herunder Ukraina, Moldova og Hviterussland), samt transatlantiske forbindelser og Middelhavsunionen. Hun nevnte at hun snart ville avlegge besøk til henholdsvis Washington, Moskva og Beijing. Lady Ashton nevnte også flere ganger møtet om Midtøsten i Brussel 12. januar med Blair og Mitchell. I spørsmålsrunden kom hun også flere ganger inn på energifeltet og spesielt energisikkerhet og forholdet til Russland. 

Lady Ashton viet stor plass til opprettelsen av utenrikstjenesten, European External Action Service (EEAS) og omtalte dette arbeidet som det mest omfattende hun stod overfor (biggest task). Planene for EEAS skal foreligge i april.

Lady Ashton fikk skarp kritikk fra flere representanter for å ha omtalt EUs innsats i Afghanistan som ’militær’. På spørsmål fra salen sa hun at hun ”fortsatt ikke var overbevist” over hensiktsmessigheten av å etablere en felles militær EU-kommando i Brussel.

Videre var flere representanter opptatt av ikke-spredning og spesielt politikken overfor Iran. Lady Ashton unngikk å være konkret mht. håndteringen av Iran, men fremhevet at EU primært ønsket dialog, men etter faste prinsipper. Dersom disse prinsippene ble brutt tilstrekkelig mange ganger måtte andre tiltak tas i bruk. EU var i ferd med å se på eventuelle tiltak.

Naboskapolitikken og utvidelse tegner til å bli et viktig område for Lady Ashton og hennes stab. Hun hevdet at hun betegnet samarbeidet med Kommisjonen (kommisær Stefan Füle har i tillegg til utvidelse, naboskapspolitikken i sin portefølje) som uproblematisk, noe som imidlertid ble stilt spørsmålstegn ved av flere representanter.

Etableringen av utenrikstjenesten, European External Action Service (EEAS), var et sentralt punkt i høringen. Det er klart at utformingen av EEAS vil være Ashtons viktigste oppgave i tiden fremover, og det ble opplyst at hun tar sikte på å fremme et forslag om dette for behandling i Rådet i april. Hun lovte i denne sammenheng at hun ville komme å diskutere dette med parlamentet i forkant av fremleggelsen av forslaget, trolig i løpet av mars. Europaparlamentet forsøker her å utøve mer kontroll gjennom høringer av sentrale ambassadører som et ledd i tiltredelsesprosessen. Lady Ashton lot seg imidlertid ikke presse til å godta parlamentshøringer i forbindelse med utnevnelse til toppstillinger i den nye tjenesten, og hun understreket at dette er noe hun selv vil ha ansvar for.

Skrevet av Anne Sofie Bjelland og Inge Thygesen

 

 

Til toppen