Høring om endringer i regelverket for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av Covid-19

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i dag sendt på høring et forslag om å forlenge forskrift om endringer i tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av covid-19.

I høringsforslaget foreslås det å forlenge forskriften til ikke å bare gjelde for tilskuddsåret 2022, men også for 2023. Det betyr at organisasjonene selv kan velge 2019, 2020 eller 2021 som grunnlagsår for tildeling av nasjonal grunnstøtte, internasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og uttrappingstilskudd.

Bakgrunnen for forslaget er at flere organisasjoner melder om at også 2021 har blitt et annerledes år som følge av covid-19, og mange har fortsatt vanskeligheter med å holde aktiviteten oppe.

Høringsfristen er 15. oktober.

Les høringen på Bufdirs nettsider.