Horisont 2020 gir store muligheter for Norge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen markerte i dag den norske lanseringen av Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. – Horisont 2020 gir våre forskere mulighet til å delta i noen av de fremste forskningsnettverkene i verden, sier Røe Isaksen i sin tale.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen markerte i dag den norske lanseringen av Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet starter 1. januar 2014. Da håper kunnskapsministeren at hele det norske forsknings- og innovasjonsmiljøet er klar til felles innsats for å gjøre Norge til en markant deltaker. 

 

Kunnskapsministeren møtte en fulltegnet konferanse og sa til deltakerne at det lover godt for norsk deltakelse. Røe Isaksen sa også at det er grunn til å feire at norske forskere har muligheten til å delta i det som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. 

– Det betyr at våre forskere har mulighet til å delta i noen av de fremste forskningsnettverkene og får tilgang til fremragende kunnskap, sier Røe Isaksen. 

Han legger vekt på at verdien av europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid er større enn den vi kan måle i kroner og øre.

– Samarbeid med andre europeiske naboland knytter oss tettere sammen. Et europeisk fellesskap handler ikke bare om hva vi skal leve av, men hva vi skal leve for, sier han. 

Generaldirektør Robert-Jan Smits i EUs Generaldirektorat for forskning og innovasjon, deltok også på konferansen.

– Dette er noe både Norge og mange andre deltakende land har ytret sterkt ønske om. I dette programmet har vi definert store utfordringer som Europa trenger svar på, i stedet for å begrense oss til spesifikke tema. Det betyr at vi lar forskerne finne ut akkurat hvilke spørsmål vi bør stille for å løse de store utfordringene, sier Robert-Jan Smits.

Horisont 2020 har oppmerksomheten mot tre hovedmål i europeisk forskningspolitikk: Bygge fremragende forskningsmiljøer, skape et konkurransedyktig næringsliv og møte de store samfunnsutfordringene.

-Norge bør ha ambisjoner om å være med på å oppfylle alle de tre prioriteringene. Norge bør ha ambisjoner om å markere seg sterkt i Horisont 2020, sier Røe Isaksen.

Til toppen