Høynivåmøte om likestilling i Chile

Likestillingsminister Solveig Horne deltar.

Chiles president Michelle Bachelet og UN Women har invitert til et høynivåmøte om kvinner og makt i Santiago de Chile 27. og 28. februar 2015. Møtet samler ledere på høyt nivå innen politikk og næringsliv til diskusjoner om strategier for å få flere kvinner inn i maktposisjoner.

Møtet ble åpnet med videohilsener fra Tyskland s president Angela Merkel og tidligere utenriksminister i USA, Hillary Rodham Clinton. Deretter holdt UN Women’s leder Phumzile Mlambo-Ngcuka, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Chiles president Michelle Bachelet åpningstaler. 

I åpningstalene vektla innlederne framskrittene som er gjort siden Beijing-plattformen ble vedtatt av FNs medlemsland i 1995 blant annet når det gjelder grunnskole for jenter. Samtidig er det mangel på likestilling på mange områder. Ingen land har oppnådd likestilling mellom kvinner og menn. Mødredødelighet, kjønnsbasert vold, ulik tilgang til økonomiske ressurser og politiske beslutningsarenaer var utfordringer som ble løftet fram. Det ble understreket at 2015 blir et avgjørende år for å sette seg nye og ambisiøse mål for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn. I september skal FN vedta nye mål for utvikling etter 2015.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne holdt innlegg om norske erfaringer - les innlegget her

Horne la i sitt innlegg vekt på betydningen av kvinners deltakelse i arbeidslivet og betydningen av at kvinner og menn kan kombinere arbeids- og familieliv. Dette trakk også statsråden fram i møte med den chilenske ministeren Ximena Rincón. I innlegget understreket hun også at likestilling handler om fravær av vold.

(Saken fortsetter under bildet)

Likestillingsministeren på møtet i Chile.

- Likestilling mellom kvinner og menn er en forutsetning for økonomisk utvikling. Talent og evner er likt fordelt mellom kvinner og menn. Hvis jenter og kvinner ikke har samme tilgang til utdanning, arbeid og ledende stillinger som menn, utnytter vi ikke alle samfunnets ressurser. Likestilling er ikke bare en god investering – det er også en menneskerettighet, sier statsråden.  

Se flere bilder fra Chile på Flickr.

Til toppen