Høyteknologi gir økt dyrehelse

FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat og SIB, Sveitsisk institutt for bioinformatikk, skal samarbeide om å utvikle høyteknologisk utstyr for å bekjempe infeksjonssykdommer hos dyr.

SIB (Sveitsisk institutt for bioinformatikk) har blitt valgt ut av FAO som et utpekt senter for bekjempelse av farlige virusinfeksjoner hos dyr, som munn-og-klovsyke og fugleinfluensa. Senteret er utstyrt med datamaskiner, databaser og software av høy ytelse, og en kunnskapsdatabase brukt til screening og overvåkning av zoonoser, eller infeksjonssykdommer som kan overføres fra dyr til menneske.

Senteret skal nå jobbe med å øke tilgangen på topp moderne teknologi til bruk i kampen mot virussykdommene. I tett samarbeid med FAO har SIB eksperter utviklet utstyr som kan oppdage sykdom tidlig, og som kan være med på å forebygge og svare raskere på sykdomskriser hos fjærkre og husdyr. Dette er gunstig både for å beskytte dyrehelse, menneskehelse og miljø.

Bioinformatikk

Bioinformatikk er relativt ny forskning, som benytter datateknologi for å studere biologisk data. Det blir brukt til å samle, prosessere og analysere informasjon om genetisk materiale til spesielle mikroorganismer, som virus. Dette gjør at forskere kan finne ut hvordan sykdommer fungerer på molekylært nivå, og bidrar til å utvikle nye medisiner og behandlinger, og øke effekten av gamle metoder.

Til toppen