Hveteprisen går ned på verdensmarkedet

Internasjonale hvetepriser gikk jevnt nedover i januar, med romslig varetilgang og gode utsikter for neste sesongs avling.


Ifølge den siste prognosen fra det amerikanske landbruksdepartementet, USDA, blir verdens hveteproduksjon i 2013–2014 større enn tidligere ventet. Kombinert med noe lavere forbruk, ventes sluttlagrene dermed å bli romsligere. Dette bidro til å trekke internasjonale hvetepriser ytterligere ned i januar, fra allerede fallende nivåer før jul. I Europa eksporteres det nå mye. Dette kan begrense tilgangen mot sommeren, og bidra til å bremse opp prisfallet.

Lite mykotoksiner i det norske kornet
Prøveresultater så langt i sesongen fra den norske 2013-avlinga viser at både hveten og havren jevnt over har lavere innhold av giftstoffet mykotoksiner, enn de siste tre årene. Det viste seg tidlig i sesongen at en stor del av hveteavlinga holdt matkvalitet, men dårlig bakeevne i kornet har gjort det vanskelig for møllene å ta i bruk alt. Derfor ble det i november besluttet at 25 000 tonn av mathveten omdisponeres til fôrkorn.

Hveteåker
En stor del av årets hveteavling holdt matkvalitet, og nivået av mykotoksin er lavere enn tidligere år. (Foto: LMD)

 

Til toppen