Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor langt har Norge kommet med bærekraftsmålene?

Nå har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så langt.

I 2015 ble alle FNs medlemsland enige om 17 mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene sier blant annet at verden skal bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene, sikre rene og sunne hav, og sørge for god utdanning for alle barn innen 2030.

– Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge. Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030 – både her hjemme og i resten av verden, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Astrup har et særlig ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Ny faktaside

For å kunne jobbe mer systematisk og målrettet med bærekraftsmålene i Norge, har regjeringen bedt SSB om utvikle mer kunnskap om hvordan vi ligger an med målene. Nå har Statistisk sentralbyrå lansert faktasiden Bærekraftsmålene med statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så langt.

– Mange tror at det bare er utviklingslandene som må jobbe med å nå bærekraftsmålene. Det stemmer ikke. Vi har også utfordringer, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre en bærekraftig utvikling. SSBs nye faktaside vil forhåpentligvis øke bevisstheten vår, sier Astrup.

60 indikatorer

FN har utviklet 231 globale indikatorer fordelt på de 17 målene. Indikatorene brukes til å følge måloppnåelsen over tid. SSB har nå knyttet norsk statistikk til 60 av disse indikatorene. Til sammen gir disse et bilde av hvordan Norge ligger an med oppnåelsen av bærekraftsmålene.

­­– Denne siden er et nyttig verktøy for å få oversikt over hvor Norge befinner seg på noen utvalgte indikatorer innenfor områder som utdanning, likestilling og klima. Målet er å utvikle statistikk til flere av indikatorene etter hvert, sier Astrup.

Les mer om indikatorene her.