Historisk arkiv

Ida Hjort Kraby trekker seg fra stillingen som påtroppende Barneombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ida Hjort Kraby har i dag meddelt Barne- og likestillingsdepartementet at hun trekker seg fra stillingen som påtroppende påtroppende Barneombud. Les hennes pressemelding her.

PRESSEMELDING fra Ida Hjort Kraby                            Oslo 14.02.08

Til redaksjonen

IDA HJORT KRABY TREKKER SEG FRA STILLINGEN SOM PÅTROPPENDE BARNEOMBUD

Det er ikke med lett hjerte jeg trekker en slik konklusjon. Men ut fra en helhetlig bedømmelse av hva som nå tjener barneombudet som institusjon, har jeg kommet til at den er riktig.

Min søknad til stillingen som barneombud sprang ut fra et personlig og faglig engasjement for fremme av barnas interesser og rettigheter. Jeg mente selv at min faglige bakgrunn er relevant for utfordringene som barneombudet står overfor. Jeg var derfor også glad for at jeg ble vurdert som best kvalifisert og utnevnt til stillingen.

Det er viktig at barneombudet nyter allmenn tillit og at det ikke hersker noen tvil om ombudets uavhengighet. Barneombudet skal til enhver tid være tydelig på å kunne utfordre myndighetene. Jeg har selv vært fullt ut innstilt på å fylle denne rollen.

Jeg har imidlertid nå kommet til at barneombudet som institusjon og arbeidsplass er best tjent med at jeg ikke tiltrer i stillingen som barneombud. Barneombudet må tåle støy og konflikter i det offentlige og politiske rom, når det skal slåss for barns interesser.

Men barneombudet er ikke tjent med at det overhodet stilles spørsmål ved legitimitet og uavhengighet. Jeg ser det derfor som riktigst at regjeringen og Barne- og Likestillingsdepartementet stilles fritt til å gjøre en ny vurdering og en ny prosess for å ansette barneombud.

Med Hilsen

Ida Hjorth Kraby

 

Til toppen