Ikke grunnlag for videre samarbeid om offentlig tjenestepensjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Anniken Hauglie møtte i dag LO, Unio, YS og Akademikerne for å drøfte det videre arbeidet med offentlig tjenestepensjon. Møtet viste at partene ikke er enige om hvordan den videre prosessen skal være.

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter møtet med arbeidstakerorganisasjonene om offentlig tjenestepensjon. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

– Jeg synes utfallet er svært beklagelig, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Statsråden understreker at spørsmålet om den framtidige pensjonsløsningen i offentlig sektor er viktig, og at partene er enige om mange spørsmål.

– Vi har invitert partene til å samarbeide om en plan for det videre arbeidet, og bedt om innspill til hvordan prosessen kan utformes, slik at deres interesser kan ivaretas.

Arbeids- og sosialministeren sier arbeidstakerne har avslått invitasjonen. De ønsker at prosessen avsluttes i lønnsoppgjøret 2017.

– Jeg mener pensjonsspørsmålet er lite egnet til å behandles i et lønnsoppgjør. Det skyldes at spørsmålet er svært komplisert, sier hun.

– Videre ønsker organisasjonene en felles løsning i staten og kommunene. Det må derfor uansett lages en spesiell prosess for å håndtere spørsmålet, og regjeringen mener dette bør skje utenom lønnsoppgjøret, avslutter Anniken Hauglie.