Ikke kappløp om ressursene

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Det er ikke noe kappløp om ressursene i Arktis. Det aller meste av ressursene er eller vil være innenfor de arktiske landenes jurisdiksjon. Det var ett av budskapene til polarrådgiver i Utenriksdepartementet Karsten Klepsvik da han innledet på en stor Arktis-konferanse i Brussel.

Polarrådgiver Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet var en av innlederne på konferansen Arctic Futures i Brussel 4. oktober.

- Havretten gir de fem arktiske kyststater med kontinentalsokkel i Arktis rettigheter og plikter, inkludert eksklusiv råderett og jurisdiksjon over olje- og gassressurser i sine områder. Norge har i en årrekke drevet en ansvarlig olje- og gassvirksomhet i Arktis og har lang erfaring i å håndtere utfordringer, understreket Karsten Klepsvik.

Bred enighet mellom Arktis-landene
Klepsvik var en av deltakerne i hovedpanelet under konferansen Arctic Futures som for tredje gang ble arrangert av Den internasjonale polarstiftelsen i Brussel 4.-5. oktober. Sammen med representanter fra de øvrige medlemmene i Arktisk råd - Canada, Sverige, Finland, Danmark/Grønland, Island, USA og Russland – samt en representant fra EU deltok Klepsvik i en diskusjon om dagens og fremtidens Arktis.

Det var i panelet bred enighet om at Arktis er en fredelig region. Det var også stor enighet om det rettslige rammeverket som er på plass og at Arktisk råd er den sentrale samarbeidsorganisasjonen.
- Arktisk råd får en stadig viktigere rolle i Arktis og mange land og aktører, inkludert EU, har søkt om permanent observatørstatus, sa Klepsvik og understreket at Norge mener at å inkludere observatører med legitime interesser i Arktis er i Arktisk råds interesse.

- Viktig å delta
På konferansen var det bred deltakelse fra EU-systemet, nasjonale myndigheter, næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer og urfolk.
- For Norge var det viktig å delta på denne konferansen for å formidle våre synspunkter på situasjonen og rammeverket som gjelder for Nordområdene. Dette var viktig ikke minst for å korrigere misforståelser. Her var det for eksempel flere deltakerne som var av den oppfatning at det trengs mer internasjonalt oppsyn i forvaltningen av ressursene i Arktis, sier Klepsvik som understreket at det ikke er noe kappløp om ressursene i Arktis. Det aller meste av ressursene er eller vil være innenfor de arktiske landenes jurisdiksjon.

Klimaendringer og issmelting
Arctic Futures ble åpnet av prins Albert av Monaco, Belgias utenriksminister Didier Reynders og EUs fiskerikommissær Maria Damanaki. De understreket alle sin bekymring for de alarmerende klimaendringene i Arktis og viste blant annet til at isutbredelsen i september nådde sitt laveste nivå siden målingene startet i 1979. Damanaki viste også til mulighetene som klimaendringene åpner for både ressursutnyttelse, nye transportruter og fiskebestander som flytter nordover når vannet varmes opp. Damanaki understreket også at det er opp til landene i Arktis og innbyggerne i regionen å beslutte om og hvordan ressursene i området kan utnyttes.

Til toppen