Presseinformasjon

Utviklingsministeren deltar på Verdensbankens årsmøte på Bali

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Verdensbanken årsmøte vil i år fokusere på hvilke utfordringer og muligheter som ny teknologi gir. Vi må investere enda mer i menneskelig kapital som utdanning og helse. Vi må satse på inkluderende, sosiale ordninger som er finansiert gjennom bedre skattesystemer, sier Nikolai Astrup.

Utviklingsminister Nikolai Astrup deltar fra 10. til 12. oktober på Verdensbankens årsmøte som i år er lagt til Bali, Indonesia.

- Verdensbankens arbeid med å mobilisere økte investeringer i utviklingsland er avgjørende for at bærekraftsmål nummer 1 – å utrydde fattigdom – skal nås. Norge er en solid giver til Verdensbanken; i 2017 bidro vi med om lag 3,1 milliarder kroner til bankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling, sier utviklingsminister Astrup.

På Bali vil utviklingsministeren lede et møte som skal mobilisere støtte til Verdensbankens havfond Problue.

- Marin forsøpling er blant de raskest voksende miljøproblemene. Norge har derfor tatt initiativ til å inkludere forebygging av marin forsøpling og mikroplast som hovedsatsing i Verdensbankens nye havfond. I år bidrar vi med 125 millioner kroner til fondet. Vi har jobbet hardt for å mobilisere andre givere og så langt har det kommet tilsagn på over 600 millioner kroner til fondet, sier Astrup.

Verdensbankens "Human Capital Project", hvor behovet for å investere i menneskelig kapital, vil være et sentralt tema på årsmøtet. Blant annet vil "Human Capital Index", hvor land rangeres etter nivået på investeringer i menneskelig kapital, bli lansert på årsmøtet. Hensikten med indeksen er å øke myndigheters insentiv til å investere i menneskers overlevelse, helse og utdanning.

I løpet av årsmøtet vil Astrup blant annet møte Verdensbankens visepresident Kristalina Georgieva, WTOs generaldirektør Roberto Azevedo, lederen for Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur Jin Liqun og de indonesiske og somaliske finansministrene.

Verdensbanken gir årlig over 60 milliarder dollar i rimelige, langsiktige lån til utviklingsland og framvoksende økonomier. Banken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene. Banken har 189 medlemsland som deler på 25 styreplasser. Norge deler styreplass med de nordiske og baltiske landene. Den felles styrerepresentanten er for tiden dansk.

- Etter at giverne i løpet av de siste 15-20 årene har bidratt med massiv sletting av gjeld overfor de fattigste landene, er jeg bekymret over utsiktene til økte gjeldsproblemer i flere land. Det vil være et alvorlig tilbakeskritt dersom historien gjentar seg. Jeg tror nye gjeldsproblemer vil bli vanskeligere å løse og jeg vil oppfordre Verdensbanken til å ta sterkere grep på dette feltet, sier Nikolai Astrup.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg + 47 922 19 769.