Presseinformasjon

Utenriksministeren åpner møte for kvinnelige fredsmeklere i Oslo

Torsdag 22. mars møtes kvinnelige fredsmeklere fra hele verden på Litteraturhuset i Oslo. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpner møtet, som er et første skritt på veien mot et globalt nettverk av kvinnelige fredsmeklere.

- Det er 17 år siden FNs sikkerhetsråd satte kvinners deltakelse og kvinners rettigheter på agendaen. Likevel gjenstår det mye før handling følger ord. Fremdeles er kvinner underrepresentert i alle deler av freds- og sikkerhetsinnsatsen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Høsten 2015 ble det nordiske nettverket av kvinnelige fredsmeklere lansert i Oslo. Den afrikanske union etablerte sitt nettverk i 2016, deretter fulgte 25 middelhavsland etter. Nettverkene er pådrivere for at flere kvinner utpekes som meklere eller til meklingsteam i fredsprosesser. Representanter fra alle disse nettverkene møtes for første gang i Oslo torsdag og fredag 22. – 23. mars. Målet er på sikt å etablere et globalt nettverk for kvinnelige fredsmeklere. Utenriksdepartementet er vertskap sammen med Norsk senter for konfliktløsning (Noref) og Fredsforskningsinstituttet (Prio).

Etter åpningsinnlegget fra utenriksministeren vil temaet «muligheter og barrierer for kvinners deltakelse i fredsprosesser» diskuteres i en paneldebatt, hvor blant andre FNs visegeneralsekretær Ana María Menéndez og tidligere president i Den sentralafrikanske republikk, Catherine Samba-Panza, deltar.

Tid og sted: Litteraturhuset 22. mars kl. 09.00.

Journalister som ønsker å delta på arrangementet bes sende en e-post til kommunikasjonsenheten@mfa.no.

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, mobil 990 24 984.

***

Til toppen