Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Genève

Global helseinnsats blir et hovedtema for utviklingsministerens møter i Genève 14. og 15. januar. Genève er hovedkvarter for en rekke FN-organisasjoner og organisasjoner innen helse, humanitær innsats, handel og utvikling og er en viktig arena for hovedinnsatsene i norsk utviklingspolitikk.

- Jeg ser fram til gode diskusjoner med viktige partnere som Verdens helseorganisasjon (WHO), UNaids, vaksinealliansen Gavi og Det globale fondet for aids, tuberkulose og malaria. Sammen må vi gjøre enda mer for å nå ut til marginaliserte og sårbare grupper. Universell tilgang til grunnleggende helsetjenester er en forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier utviklingsministeren.

Utviklingsministeren vil også presentere regjeringens strategi mot skadelige skikker. FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet, representanter for flere FN-organisasjoner, sivilt samfunn og religiøse ledere vil delta på lanseringen. Strategien skisserer hvordan Norge vil arbeide internasjonalt for å bekjempe skadelige skikker som barneekteskap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner.

- Skadelige skikker har ulike uttrykk i ulike land, men de har til felles at de rammer jenter hardest. De svekker jenter og kvinners helse, kan frata dem muligheten til utdanning og gjør det vanskeligere å delta i samfunns- og arbeidslivet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, telefon + 47 92 21 97 69

Til toppen