Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Statssekretær Skogen på FNs Habitat-konferanse i Ecuador

Statssekretær Tone Skogen leder den norske delegasjonen til FNs Habitat III-konferanse i Quito, Ecuador 18.-20. oktober.

40.000 politikere, forskere, næringslivsledere og representanter fra sivilt samfunn møtes for å diskutere og vedta «Ny urban agenda», en forpliktende handlingsplan som skal bidra til å sikre bærekraftig utvikling i fremtidens byer.

- Den nye urbane agendaen vil bli et viktig virkemiddel for god byplanlegging. Den vil også bidra til å nå de globale bærekraftsmålene for fattigdomsbekjempelse, helse, klima, energi, produksjon og forbruk, sier statssekretær Skogen.

FNs Habitat-konferanser arrangeres bare hvert tjuende år. Klimaendringer, forurensning, flyktningstrømmer og migrasjon er blant utfordringene verdens byer står overfor.

Bærekraftsmålene, og særlig mål 11 som handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, er utgangspunkt for arbeidet med en ny urban agenda. Byer fra alle deler av verden deler erfaringer og lærer av hverandre. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig. Norge vil bidra med egne erfaringer og løsninger på konferansen. I Norge arbeides det kontinuerlig med å organisere byene mer effektivt slik at de blir et bedre sted å bo for alle.

Pressekontakt: Pressevakten i UD, 23 95 00 02

Til toppen