Presseinformasjon

Brende møter ICRCs generaldirektør

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet forlenger samarbeidsavtalen med ICRC og Norges Røde Kors. – Kompleksiteten i flere av de pågående krisene gjør at humanitær bistand, humanitær beskyttelse og humanitærrett blir stadig viktigere. Røde Kors gjør en stor innsats for å redde liv og beskytte sivile. Vi ønsker å gi våre gode partnere forutsigbarhet, derfor forlenger vi nå samarbeidsavtalen, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren møter generaldirektør Yves Daccord i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Røde Kors' generalsekretær, Åsne Havnelid, torsdag 28. januar 2016. De tre vil signere en fornyet trepartsavtale, som understreker det nære samarbeidet mellom Norge, Norges Røde Kors og Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

I tillegg vil flere humanitære kriser bli diskutert. Blant annet vil Syria-krisen og giverkonferansen for Syria, hvor Norge er initiativtaker og medarrangør, stå på agendaen. Norges Røde Kors og ICRC arbeider i store, humanitære kriser, som Syria og nabolandene, og er en svært sentral partner for norske myndigheter på det humanitære området. Utenriksdepartementet har gjennom mange års samarbeid sett gode resultater av Norges Røde Kors og ICRC sitt arbeid.

Norge ga i 2015 totalt 625 millioner kroner til ICRC, Røde Kors-føderasjonen og Norges Røde Kors. Også i 2016 vil ICRC og Røde Kors-systemet være blant Norges viktigste partnere. I tillegg til rammeavtalen med Norges Røde Kors på 185 millioner som er fastlagt, er det allerede nå besluttet å utbetale 80 millioner til ICRCs appeller, samt 20 millioner til Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond.

- Røde Kors-systemets store styrke er at det er en global bevegelse. Lokale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger er raskt til stede når kriser inntreffer, sier Brende.

Brende, Daccord og Havnelid vil være tilgjengelige for pressen kl. 08.15 på Hotel Continental. Presse bes ta kontakt på forhånd.

Pressekontakt: Guri Solberg, telefon 922 19 769 / guri.solberg@mfa.no