Presseinformasjon

Eriksen Søreide til Myanmar og Asem

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøker Myanmar fra 19. til 21. november. Hun skal blant annet delta på utenriksministermøtet i Asia-Europe Meeting (Asem) som finner sted i Naypyidaw.

- Asem er den sentrale møteplassen for dialog mellom Asia og Europa. Dette er et viktig forum for Norge både politisk og økonomisk, og er en del av regjeringens økende engasjement i Asia. I Asem møter vi våre største handelspartnere og land som vi ønsker et tett samarbeid med på mange områder, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren vil blant annet møte Aung San Suu Kyi og Federica Mogherini i forbindelse med Asem-møtet.

- Situasjonen i Rakhine kommer til å være et viktig tema under mitt besøk til Myanmar og under Asem-møtet. Jeg vil bruke anledningen til å formidle vårt klare syn på den uholdbare utviklingen. Det er avgjørende at sivilbefolkningen beskyttes og at hjelpeorganisasjoner gis tilgang, sier Eriksen Søreide. Utenriksministeren vil sammen med noen europeiske og asiatiske utenriksministre også delta på et eget møte med Myanmar om situasjonen i Rakhine.

I forbindelse med besøket i Myanmar vil utenriksminister Eriksen Søreide også møte internasjonale og lokale organisasjoner i Yangon for orienteringer om situasjonen i Rakhine og fredsprosessen blant de etniske gruppene i Myanmar. Hun vil i tillegg møte norsk næringsliv og organsiasjoner som er tilstede i Myanmar.

- Myanmar er fortsatt i starten av en vanskelig demokratiserings- og åpenhetsprosess. Norge ønsker å være en langsiktig partner i denne prosessen og har et betydelig engasjement i landet. Vi vil fortsette vår støtte til arbeidet for fred, menneskerettigheter og økonomisk utvikling, men vi vil også stille klare krav til myndighetene i landet, sier utenriksministeren.

Asem ble opprettet i 1996 som en møteplass mellom EU og Asean (Association of Southeast Asian Nations). Kretsen av deltakere er utvidet i flere omganger og Asem har i dag 51 medlemmer.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022 (med på reisen)

Til toppen