Brende til Natos utenriksministermøte i Brussel

Utenriksminister Børge Brende deltar 31. mars på Natos utenriksministermøte i Brussel.

Utenriksministermøtet er en viktig forberedelse til toppmøtet for Natos stats- og regjeringssjefer 25. mai.

– I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon er det viktig å hegne om det transatlantiske samholdet. Natos betydning for de allierte og behovet for økte investeringer i europeisk og transatlantisk sikkerhet blir sentrale temaer under møtet, sier utenriksminister Børge Brende.

I tillegg til et møte i alliert Nato-format, legges det opp til et møte der også Finland, Sverige og EU deltar. Deretter følger et møte i Nato-Ukraina-kommisjonen.

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, mobil 990 24 984 (med på reisen).

Til toppen