Presseinformajon

Singapores president på statsbesøk til Norge fra 10. til 12. oktober

Etter invitasjon fra Hans Majestet kong Harald V vil Singapores president dr. Tony Tan Keng Yam og fru Mary Tan være på statsbesøk i Norge fra 10.-12. oktober. Presidentparet besøker Oslo 10. og 11. oktober, og Tromsø 12. oktober.

Besøket er det første statsbesøket fra Singapore til Norge. Målet for besøket vil være å styrke det bilaterale samarbeidet, særlig innenfor maritim industri og offshore, men også på utdanning og forskning. Arktiske spørsmål vil også være sentralt under besøket.

Det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Singapore er i god utvikling og av stor betydning for begge land. Singapore er norske selskapers viktigste innfallsport til vekstmarkedene i Asia, og over 250 norske virksomheter er etablert i landet. Norge og Singapore er begge globale maritime aktører som konkurrerer med kvalitet og teknologi som fortrinn. Under besøket vil det maritime samarbeidet blitt tatt ett steg videre gjennom undertegning av en bilateral maritim samarbeidsavtale. Videre vil samarbeidet innen forskning bli styrket blant annet ved signering av avtale mellom NTNU, National University of Singapore og Nanyang Technological University.

Programmet i Oslo omfatter blant annet en offisiell mottakelse på Slottsplassen og gallamiddag på Det kongelige slott. Presidenten skal videre møte stortingspresident Olemic Thommessen og statsminister Erna Solberg. President Tan og H.M. Kongen vil delta på et seminar i Norges Rederiforbund om samarbeid innen maritim sektor. D.D.M.M. Kongen og Dronningen vil videre, sammen med presidentparet, være tilstede på et seminar i regi av Forskningsrådet. H.M. dronning Sonja og fru Tan vil besøke Tøyen Hovedgård og Botanisk Hage. Her vil det blant annet bli overrakt frø fra Singapore som skal oppbevares i frøhvelvet på Svalbard.

Onsdag 12. oktober vil H.M. Kongen og presidentparet besøke Universitet i Tromsø. H.M. Kongen og president Tan vil besøke forskningsskipet «Helmer Hansen».

Statsbesøket avsluttes i Tromsø om ettermiddagen 12. oktober.

Akkrediteringsfrist: fredag 30. september 2016 kl. 10.00.

Akkreditering sendes til: khj@mfa.no   

Til toppen