Presseinformasjon

Statssekretær Tone Skogen til Tanzania 8. – 11. mars

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Skogen besøker Tanzania 8. – 11. mars for politiske samtaler med den nye regjeringen, og for å følge opp utviklings- og næringssamarbeid.

Statssekretær Skogen skal blant annet møte ministre fra utenriksdepartementet, finansdepartementet og energidepartementet i Tanzania.

- Norge har en god dialog med tanzanianske myndigheter om utenriks- og utviklingspolitiske spørsmål. Tanzania har mål om å bli et mellominntektsland innen 2025. Dette er en utvikling Norge ønsker å støtte opp om gjennom utviklingssamarbeid, næringsfremmende tiltak, handel og investeringer, sier Skogen.

Statssekretæren vil lansere tre nye programmer under besøket: Norges bidrag til det nasjonale «Skills for Oil and Gas Africa» (Soga) om yrkesutdanning innen olje- og gassektoren, et samarbeid med Agra, Yara og det tanzanianske landbruksdepartementet om å øke produktiviteten og inntjeningsmulighetene både for lokale bønder, selskaper og den tanzanianske staten, og et utvidet skattesamarbeid mellom Norge og tanzanianske skattemyndigheter.

Det er voksende norske næringsinteresser i Tanzania. Statssekretæren vil under besøket møte representanter for blant andre Statoil, Yara og Jacobsen Elektro, samt norske frivillige organisasjoner som har prosjekter i Tanzania.

Skogen skal også ha samtaler med det øst-afrikanske fellesskapet (EAC), som har hovedsete i Arusha. EAC spiller en viktig rolle for økonomisk integrasjon og politisk stabilisering i regionen. Tanzania har for tiden formannskapet i EAC.