Presseinformasjon

Statssekretær Laila Bokhari på høynivåmøte om utdanning

Statssekretær Laila Bokhari deltar på et høynivåmøte om bærekraftsmål 4 om utdanning, i regi av FN i New York 28. juni.

Tema for møtet er samarbeid på tvers av alle initiativ og aktører for å nå det globale utdanningsmålet. Innen 2030 skal alle land «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Statssekretæren skal delta i debatter om finansiering av utdanning og om utdanning i humanitære kriser. Hun vil også ha møter med president for FNs 71. generalforsamling Peter Thomson, daglig leder for det globale partnerskapet for utdanning, Alice Albright, og direktør for Education Cannot Wait, Yasmine Sherif.

Se mer informasjon om Utenriksdepartementets arbeid med global utdanning.

Twitter: @utenriksdept #SDG4ACTION #GlobalGoals

Til toppen