Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 34

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 34, 2015.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 17. august
Kl. 10.00:
 Utanriksminister Brende held ei innleiing på stasjonssjefsmøtet i Utanriksdepartementet. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Utanriksminister Brende møter generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Brende møter ein delegasjon frå den amerikanske kongressen. Sjå eiga presseinformasjon. Stad: Parkveien 45

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Onsdag 19. august
Kl. 12.15: Utanriksminister Brende møter ambassadørane frå Asean-landa i Noreg. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Torsdag 20. august
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende opnar Abelias årskonferanse. Stad: Henie Onstad kunstsenter.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende er saman med statsråd for EU- og EØS-saker, Vidar Helgesen, vertskap for mottakinga i samband med UDs stasjonssjefsmøte. Stad: Akershus Slott.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 17. august
Kl. 12.00: Statsråd Helgesen deltar på stasjonssjefsmøtet, Utanriksdepartementet si årlege samling for ambassadørar, for å snakke om norsk europapolitikk. Stad: Radisson Scandinavia Hotel.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 17.00: Statsråden deltar på middagen som NHO arrangerer for ambassadørane. Stad: Næringslivets hus.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Onsdag 19. august
Kl. 08.00: Statsråd Helgesen deltar på frukostmøte med norske ambassadørar saman med statsråd Monica Mæland. Stad: Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Torsdag 20. august
Statsråd Helgesen deltar på årsmøtet i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar. Han skal også halde ei forelesing på Universitetet i Agder og besøke bedrifta Trilobite Microsystems, som gjennom EØS-midlane samarbeider med det rumenske selskapet Microelectronica om utviklinga av ny, miljøvennleg teknologi for reinsing av vatn. Stad: Kristiansand.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen Nilsen, 468 11 754

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 17. august
Statssekretær Pedersen er på Svalbard med ein delegasjon av amerikanske senatorar. Sjå eiga pressemelding.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Tysdag 18. august
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen held foredrag ved Forsvarets høgskole.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Onsdag 19. august
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter Nupi, Prio og CMI. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Torsdag 20. august
Kl. 09.00: Statssekretær Pedersen deltek på temamøte om regjeringa sin politikk i nordområda og utviklingstrekk i nord. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Til toppen