Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 41

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 41, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.  

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 5. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende deltar ved trontaledebatten. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende har møte med David Harland, leiar for Centre for Human Dialogue. Stad: Utanriksdepartementet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Tysdag 6. oktober
Kl. 16.00-18.00: Utanriksminister Brende er til stades ved trontaledebatten. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Onsdag 7. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende er til stades ved finanstalen. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Torsdag 8. oktober
Utanriksminister Børge Brende er i Luxembourg for å delta på høgnivåkonferansen om migrasjonsruta over det austlege Middelhavet og Vest-Balkan, som EU har tatt initiativ til. EU-land og assosierte Schengen-land samt Tyrkia, Jordan og Libanon deltar også. Møtet finn stad i samband med justis- og innanriksministermøtet i EU, der justisminister Anundsen deltar frå Noreg. Stad: Luxembourg.

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

Fredag 9. - søndag 11. oktober
Utanriksminister Brende deltek på Verdsbanken sitt årsmøte. Stad: Lima.
Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen

Måndag 5. oktober
Kl. 13.00-16.00: EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltar ved trontaledebatten. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Onsdag 7. oktober
Kl. 10.00: EØS/EU-minister Vidar Helgesen er i Bodø i høve framlegginga av stasbudsjettet for 2016.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen Nilsen, 468 11 754.

Torsdag 8. oktober

Kl. 12.30: EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltar på eit Nupi-seminar om Noreg og Europa i ei tid med globale endringar. Stad: Nupi, C.J. Hambros plass 2.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 95785536.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 5. – tysdag 6. oktober
Statssekretær Hattrem deltar på møte i eksekutiv-komiteen i UNHCR. Stad: Genève.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Torsdag 8. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Hattrem held opningsinnlegget ved Reproductive Health Supplies Coalition-konferansen. Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs plass, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Fredag 9. oktober
Kl. 09.30: Statssekretær Hattrem har møte med representantar frå sivilsamfunnet. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 5. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund deltar på eit seminar med ein etiopisk handelsdelegasjon, Partnership for Change. Stad: Virke, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02

Tysdag 6. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Høglund deltar på ein presentasjon av Afrikabanken sin «African Economic Outlook». Stad: Nupi, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 5. – onsdag 7. oktober
Statssekretær Skogen deltek på Our Ocean-konferanse. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Valparaiso, Chile.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02

Onsdag 7. - fredag 9. oktober
Statssekretær Skogen deltek på Verdsbanken sitt årsmøte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Lima

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Mandag 5. oktober
Kl. 12.30: Statssekretær Tronstad møter visegeneralsekretær i Europarådet, Gabriella Battani-Dragoni for å drøfte eksisterande og framtidig samarbeid med Europarådet innanfor EØS-midlane. Stad: Havsmak, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02

Til toppen